info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Agro-MAP Consulting shpk

Traktor + Agregate

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Agro-MAP Consulting shpk
Masa: 7 Traktor + Agregate
Sektori: M7 - Përpunimi dhe tregtimi i produkteve bujqësore
Vendndodhja: Bashkia Prrenjas,njesia adm.Rrajce,njesia adm.Quks
Vlera e investimit: 81,500.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes:
Vlera e Grantit: 53,571.42 Euro