info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Admir Pupa

Agroturizem

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Admir Pupa
Masa: 7. "Diversifikimi i fermes"
Sektori: M7 - Nature and rural tourism sector
Vendndodhja: Vertop fushë-peshtan, Berat, Berat
Vlera e investimit: 45,252,326 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 29,414,012 Lekë