info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Adil Shquti

Blerje agregatesh bujqesor ne funksion te pemtarise

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Adil Shquti
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruta dhe Perime
Vendndodhja: Fshati Hotesh, Peshkopi, Diber, Diber, Diber
Vlera e investimit: 20,900.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 14,386.78 Euro