info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Adem Alija

Adem Alija ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2018. Objekt i aktivitetit është import-ekport i kafshëve për mbarështrim. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka ndërtuar ambientet për mbarështim të imtash dhe pajisje për funksionimin e mbarështimit.

Investitori: Adem Alija
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: Babot, Shkoder, Shkoder
Vlera e investimit: 267,760.32 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 138,88.70 Euro