info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Servet Cycka

Investimi ka te beje me blerjen e nje traktori 54 KW (72.4 KF), si edhe blerjen e nje makine mbjellese per fasulen dhe barbunjen.

Veronika Hoxha

Investimi i propozuar synon përmirësimin e teknologjisë e cila do te ndikoje ne kryerjen puneve ne kohen me optimale me synim permiresimin e cilesise dhe rritjen e sasise. Duke patur parasysh objektivin e rritjes se prodhimit dhe përmirësimin e përgjithshëm të standardeve përkatëse minimale në fuqi në Shqipëri, investimi fokusohet ne blerjen e makinerive dhe pajisjeve te specializuara te hortikulturës.Ky investim do te synoje kryesisht blerjen e makinerive te specializuara si:
1. Traktor Same Frutteto 80 LS, RF736, YA116, AQ001
2. Shperndares plehu kimik
3. Peshore elektronike
4. Kompresor Ajri +2 gershere

Jani Kondi

Investimi konsiston ne kryerjen e puneve ne kohen me optimale me synim permiresimin e cilesise dhe rritjen e sasise . Duke pasur parasysh objektivin e rritjes se prodhimit dhe permiresimin e pergjithshem te standarteve perkatese minimale ne Shqiperi, investimi fokusohet ne blerjen e makinerive dhe pajisjeve te specializuara te hortikultures: 1. Traktor bujqesor. Marka Deuz Fahr, Modeli Agroplus F80.4 KEYLINE. 2Pompe Sperkatese: Marka PogoniModeli SP 1600. 3 Zgure Bujqesore, Marka sicma,modelitmx 155. 4. Gershere krasitje me bateri Marka; Zanon, modeli TIGER ZT-40. 5. Maske mbrojtese Marka, Spring, Modeli 1001 E

Frederik Cucka

Investimi synon permiresimin e teknologjise e cila ndikon ne kryrjen e puneve ne kohen optimale me synim permiresimin e cilesise dhe sasise.Investimi fokusohet ne blerjen e mekanikes bujqesore dhe te agregateve , makineri e pajisje te specializuar te hortikultures.

Dhimiter Sulovari

Investimi ka te beje me blerjen e nje traktori 54 KW (72.4 KF), si edhe blerjen e nje makine mbjellese per fasulen dhe barbunjen.