info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

RED GOLD FARM shpk

Investimi i ndermarre nga aplikanti perfshin kultivimin e perimeve ne serra te modernizuara, me nje strukture te pajisur me teknologjine dhe sistemet e nevojshme, qe lejojne mbjelljen dhe kultivimin gjithevjetor te luleshtrydheve ne serre. Permiresimi i teknologjise seprodhimit mbeshtetet ne:
Sistemin e ajrosjes, plotesisht te motorrizuar;
Sistemin e hijezimit, te kontrollueshem me komanda elektrike;
Sistemin e ujitjes dhe ushqimit automatik;
Sistemin elektronik te kontrollit te kushteve optimale te serres.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Red Gold Farm shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Frasher, Zharrez, Patos, Fier
Vlera e investimit: 40,571,523 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 26,371,490 Lekë