info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

MIKEL HOXHA PF

Investimi konsiston ne kultivimin e fidaneve ne serra te teknologjise se larte, me nje strukture te pajisur me teknologjine dhe sistemet e nevojshme qe lejojne mbjelljen dhe kultivimin gjithe vjetor te fidaneve ne serre.
Permiresimi i teknologjive te prodhimit mbeshtetet ne:
1.Sistemin novativ te klimes dhe matjes se parametrave te kushteve te brendshme
2.Sistemin e ajrosjes, plotesisht te motorizuar
3.Sistemin e hijezimit te kontrollueshem me komanda elektrike
4.Sistemin e ujitjes dhe ushqimit automatik
5.Sistemin e ngrohjes

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Mikel Hoxha PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Suk, Roskovec, Fier
Vlera e investimit: 446,445 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 291,208.87 Euro