info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

FELLEZA ZEKA

Investimi i ri konsiston na kultivimin e fidaneve ne serra te teknologjise se larte, me nje strukture te pajisur me teknologjine dhe sistemet e nevojshme, qe lejojne mbjelljen dhe kultivimin gjithe vjetor ta fideneve ne serre.
Permiresimi i teknoloqjive te prodhimit mbeshtetet ne:
o Sistemin novativ ta klimes dhe matjes se
parametrave te kushteve te brendshme;
o Sistemin e ajrosjes, ptotesisht te
motorrizuar;

1 Sistemin e hijezimli, te kontrollueshem me
komanda elektrike;
2 Sistemin e ujitjes dhe ushqimit automatik;
3 Sistemin e mbajtjes dhe mbeshtetjes se bimeve;
4 Sistemin elektronik te kontrollit te kushteve optimale te serres

Të dhëna rreth investimit

Investitori: FELLEZA ZEKA
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: KUTALLI, Berat, Berat
Vlera e investimit: 367,421.81 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 196,342.44 Euro