info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

DELTA DONI

Investim ne pajisje pasterizimi&homogjenizimi te qumeshtit , makineri te automatizuara per mbushjen dhe vulosjen e kosit, zevendesim te tubacioneve dhe panele diellore:
1.Blerje e nje linje pasterizimi, homogjenizatori dhe degazer per qumshtin; 2. Makineri mbushese dhe vulosese te gotave te kosit, 3.Rinovimin e nje pjese te tubacioneve inoks te fabrikes; 4. Impiant fotovoltaik per prodhimin e energjise se rinovueshme per nevoja t e fermes.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: DELTA DONI shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Fshati Gorre,Lushnje,Fier
Vlera e investimit: 322,822.50 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 165,476.93 Euro