info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Adem Alija

Ndertim Stalle per mbarshtim te imtash dhe pajisje per funksionimin e mbarshtimit

Dhimiter Sulovari

Investimi ka te beje me blerjen e nje traktori 54 KW (72.4 KF), si edhe blerjen e nje makine mbjellese per fasulen dhe barbunjen.

ARNA Shpk

Investimi qe planifikon te kryej kompania ARNA shpk eshte instalimi i nje dhome frigoriferike (ftohese me ajer) e cila do te bej te mundur ftohjen e produktit ( mishit te pules) pas therjes.

Dhoma ftohese do jete me permasa gjatesia 8 ml, gjeresia 7 ml dhe lartesia 3,8 ml. Element perberes te ketij investimi jane panelet frigoriferike me trashesi 100 mm, profile U me dy ane te ngritura PVC , kendoret e brendshme ele sanitare, kendore te jashme llamarine te zinkuara porta frigoriferike me permasa 100×200 cm, impiante frigoriferike, materiale te ndryshme silikon, shkume prizhonier, gaz, tuba, zixhiret, cengelat, motor per linjen e perfhsire dhe aksin rrotullues. Ne zerin e investimit do perfhsihet edhe puna per montimin e paneleve, portave dhe impjanteve frigoriferike.

Martirjo Peqini

Investimi konsiston ne blerjen e nje traktori 67 kw me nje plug me 3 elemente punues, nje disk me dy seksione, nje makine mbjellese me ripuntator me 21 rreshta dhe nje rimorkio me kapacitet 6000 kg.