info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

ARNA Shpk

Investimi qe planifikon te kryej kompania ARNA shpk eshte instalimi i nje dhome frigoriferike (ftohese me ajer) e cila do te bej te mundur ftohjen e produktit ( mishit te pules) pas therjes.

Dhoma ftohese do jete me permasa gjatesia 8 ml, gjeresia 7 ml dhe lartesia 3,8 ml. Element perberes te ketij investimi jane panelet frigoriferike me trashesi 100 mm, profile U me dy ane te ngritura PVC , kendoret e brendshme ele sanitare, kendore te jashme llamarine te zinkuara porta frigoriferike me permasa 100×200 cm, impiante frigoriferike, materiale te ndryshme silikon, shkume prizhonier, gaz, tuba, zixhiret, cengelat, motor per linjen e perfhsire dhe aksin rrotullues. Ne zerin e investimit do perfhsihet edhe puna per montimin e paneleve, portave dhe impjanteve frigoriferike.